Има нещо гнило в машините

В три секции "Продължаваме промяната" получи повече гласове според машинния протокол, отколкото според ръчното преброяване на контролните разписки

Разбира се, не става въпрос за парни машини, а за така наречените „машини за гласуване“, внедрени в България, като единствен случай в Европа.

Там в Европа, тези машини бяха отречени преди повече от 10 години, дори някъде ги газиха с валяци.

В България ги внедриха новите „Борци за промяна“ – едно обединение на пролеви и проруски сили, генерично свързани с Кастата на АБпФК, по-точно с двете ѝ крила: ЧервеноРуското и ЧервеноЛевото. Те се стремят към някаква форма на реванш и преди всичко, към овладяване на пълната политическа власт, след като десетилетия наред се ползваха от облагите на овладяната икономическа хегемония.

Машинното гласуване изглежда им се е видяло подходящо оръжие за „прецакване“ на политическите противници, някои от които имат ниско образован електорат. Вероятно, не на последно място е стоял и аргументът за възможни манипулации, за които подозират по целия свят една известна фирма-производител: Smartmatic.

Съмнения в тази насока се изказаха най-различни, но решение №9/2 юли 2021 г. на българския Конституционен съд (КС) сложи точка по въпроса. Отделен въпрос е, че то напълно и изцяло противоречи на Решение на КС на Германия по същия въпрос – допустимостта на машинното гласуване в съвременната демократична система.

Може би съвсем закономерно, на поредните „машинни“ избори за президент, гръмна една „бомба“, засега успешно обезвредена от медиите (като цяло подкрепящи настоящия президент) и от тежката държавна машина, мобилизирана чрез силовите си органи, за да осигури победата на Радев.

Какво се случи

Появиха се протоколите от секция №244606022, 24 ИР, София, район Подуяне, относно проведените на 14 ноември 2021 г. избори за народни представители. Скандалът избухна, когато се разбра, че има разминаване между отчетените гласове в машинния Протокол и в Приложение за преброените контролни разписки. Става въпрос само за една партия – №25 „Продължаваме промяната“. За нея в машинния протокол има вписани с 80 гласа повече, отколкото са отчетени при преброяване на разписките.

Случаят е много тревожен и доста усложнен. От подробния преглед на изборните книжа по приключилия изборен процес в тази секция могат да се направят следните изводи.

Изводи

1. Несъответствие между машинния Протокол и Приложението за преброени контролни разписки:

За партия №25 „Продължаваме промяната“ в машинен протокол са вписани 103 гласа, докато в Приложението – 23 гласа.

2. Несъответствие между машинния Протокол, Приложението за преброени контролни разписки и Протокол на СИК в избирателна секция 244606022:

а. По отношение на общия брой гласували избиратели, както следва: 316, 229 и 329 (последното число отговаря на гласували избиратели съгласно положените подписи).

б. Включително по отношение на общия брой гласували избиратели, според машинното гласуване и преброените контролни разписки, както следва: 316 и 229.

в. Докато числото за подадените гласове, според положените подписи – 329, е убедително, то двете други – за гласувалите машинно и за преброените контролни разписки – си противоречат с 80 гласа, колкото е разликата в гласовете на партия №25 „Продължаваме промяната“, между гласовете вписаните в машинния Протокол и отразените в преброените разписки (като не се отчитат гласовете „Не подкрепям никого“).

3. Комисията се е опитала да отстрани противоречията, като е записала невярно число в Приложението за преброени контролни разписки и в Протокол на СИК в избирателна секция 244606022, относно гласувалите машинно.

4. Създава се впечатление, че липсват 80 броя контролни разписки.

При желание за запознаване в подробности по случая, може да се разгледа приложения файл „Анализ Секция 6022 (PDF)“.

Какво да се прави

Разбира се, за да се твърди, че е налице изборна манипулация, е необходимо да се обработят ВСИЧКИ протоколи от СИК (по-точно трите протокола, изброени в посочения файл, за всяка от секциите). Забележете, че ЦИК не е задължена да го направи, поне по отношение на преброените контролни разписки. Тоeст, трябва да се разчита на гражданска инициатива.

Какво значи това?

В страната има 13 700 секции.

От друга страна, т.нар. „Доклад за сертификация“ посочва 12 738 машини за гласуване, за които се смята, че са „сертифицирани“.

Следователно трябва да се обработят 3 х 12 738 = 38 214 протоколи. Ако общо за трите протоколи се отдели време за обработка и за създаване на обобщени таблици, 10 минути, то цялото време ще е от порядъка на 6400 часа или 800 работни дни (800 човекодни).

Ако приемем, че с работата се заеме група от 10 души, тогава работата ще се свърши за около 80 дни! Ако групата е от 20 души, то работата ще се свърши за 40 дни, при 100 души – за 8 дни.

Съвсем ясно става, че обемът е огромен. Информацията не може да се цифровизира, понеже два от трите протокола са сканирани ръкописи и тяхната цифровизация е изключително сложна и на практика невъзможна.

В какъв случай, ако ЦИК не се заеме, тази информация ще си остане, на практика укрита…

Другият вариант е, една малка група да обработи произволно избрана извадка, с надежда, че случайно ще попадне на такива случаи (при условие, че има манипулация и при това, ако тя е частична).

И последната възможност е една правно заинтересована страна (в случая само кандидат от листите), да обжалва съдебно изборния процес и да поиска касиране. Обаче в случая трябва да се посочат секциите, където се подозира манипулация, а това може да стане само на хазартен принцип. Посочването на всички секции, като поле за манипулации, едва ли ще е допустимо, още повече, че ще доведе до посочените по-горе проблеми.

Може би на всички вече става ясно, че залавяне на евентуална изборна манипулация, посредством „броене“ на контролните разписки, се явява само теоретична възможност… нещо, което е могло лесно да е било предвидено.

Според нас, единствената възможност е обжалването на процедурата по извършената сертификация (точният термин е „оценяване на съответствието“). Тя стои в основата на извършения изборен процес и го легитимира през обосновката на посоченото Решение на КС. В тази обосновка основното твърдение е, че изборният процес „се провежда в контролирана среда“ и затова гласуването е пряко, т.е. легитимно. Падането на сертификацията ще срути цялата процедура по изборния процес и ще я делегитимира.

Обаче по-внимателните последващи проучвания показват, че трите държавни институции, извършили сертификацията (ДАЕУ, БИС и БИМ), много умело са се отървали от отговорност. Те са извършили оценяването на съответствието при машините за гласуване САМО по документи от други сертифициращи органи (което е допустимо).

Те изрично отбелязват в изготвения от тях „Доклад за оценяване на съответствието…“, че:

Докладът се отнася само за предоставените образци от представителната извадка от доставения тип ТУМГ по обществени поръчки №04312-2020-0001 (в частта ѝ за апаратните средства) и №04312-2021-0013 (по отношение на програмните средства), надлежно описани в Протоколите за изпитване/тестване, проверка и оценяване. Отговорност на Изпълнителя по обществени поръчки №04312-2020-0001 и №43122021-0013 е да декларира и гарантира пред Възложителя, в лицето на ЦИК, че останалите единици от този модел, които се използват при произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г., са с идентични настройки, характеристики и параметри на хардуер, софтуер, системни настройки, функционални характеристики и средства за защита с тези, които са били обект на това удостоверяване на съответствието.

С други думи, установяването на пороци в тази процедура би било твърде проблематично. Единствената и безспорна отговорност за евентуални манипулации на машините в изборния процес, може да се търси само и единствено от фирмата Изпълнител по Договора с ЦИК.

Това е Сиела-Норма, чиито изпълнителен директор Веселин Тодоров подписва декларация за идентичност на доставените по обществена поръчка №04312-2020-0001, 12 738 броя машини за гласуване (като не се включват 12 машини в ЦИК и 5 броя в ДАЕУ) с предоставените на сертифициращия орган (ДАЕУ, БИС и БИМ) два броя, наречени „представителна извадка“, за които е извършена въпросната оценка на съответствието.

От друга страна обаче, при всички положения големите съмнения ще останат, включително и за втория тур от президентските избори. Борбата „на живот и смърт“ срещу броенето на контролните разписки ги подхраниха в много висока степен.

ПП.

На 22 ноември 2021 г. се появи съобщение за още два случая на подобно несъответствие между машинния протокол и контролните разписки. Това са две столични секции:

№234623006, където по контролни разписки резултатът на ПП„Продължаваме промяната“ е нула, но машинният протокол им дава 80 гласа.

Другата е №234608002, където срещу 25 контролни разписки за ПП „Продължаваме промяната“, в машинния протокол са отчетени 85 гласа.

Мненията, изразени в тази статия, принадлежат на автора и може да не съвпадат с позицията на Novetika.com

 

Александър Тацов

е по специалност инженер. Работил е в Технически университет - София, а понастоящем в частния технологичен бизнес. От години се занимава с изследвания в областта на политическото, научното и идейното обществено развитие, в обхвата на писаната история.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Свързани статии

Back to top button