Условия за ползване

I. Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване, преди да използвате сайта Novetika.com, (наричано по-долу само „Novetika“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Novetika, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Novetika. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта Novetika.

Потребителят няма да бъде лично уведомяван за промени по настоящите условия. Желателно е Потребителят регулярно да проверява за нови версии на условията за употреба на сайта Novetika. Потребителят получава правото да използва услугите на сайта, наричан занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

При добавяне на мнение/коментар към формите за коментар, Потребителят се съгласява да спазва правилата за ползване на формите за коментар на Novetika. Novetika не носи отговорност за изразените от Потребителя мнения. Novetika си запазва правото на модерация на мнения/коментари, изпратени до сайта от Потребителя.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“: всяко физическо лице, което използва сайта Novetika.

„УСЛУГИ“: Novetika предоставя информационни материали, статии, новини, бюлетин, прессъобщения и мобилни апликации.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА“: действия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, defacement, кражба на данни и др.

III. Авторски права

3.1. Всички права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на сайта Novetika са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им ползване представлява закононарушение и води до административно наказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака на статията. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към Novetika. Всяка публикация във формат, различен от споменатия по-горе, изисква писмено разрешение от Novetika.

3.3. Копиране и взаимстване на статии, откъс от текстове

Копирането на статии от Novetika в други сайтове е позволено при следните две условия:

3.3.а. Трябва да бъде упоменато, като автор /Novetika/ заедно с активен хиперлинк (https…) към оригиналната страница в сайта Novetika и линкът трябва да бъде поставен в началото или края на статията.

3.3.б. Всички линкове (интернет връзки) от оригинала, които сочат към вътрешни статии в сайта (започващи с Novetika.com) трябва да бъдат запазени. Това гарантира целостта на статията, защото някои откъси нямат смисъл, ако съответен линк липсва.

IV. Ограничаване на отговорността

4.1. Novetika не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин от липсата на достъп до сайта), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

4.2. Novetika не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретацията на точността и пълнотата им.

4.3. Novetika не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт.

4.4. Novetika има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

V. Конфиденциалност

5.1. Novetika не борави с лични данни. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате, че не предоставяте лична информация. Novetika не предоставя имейл адреси и имена на потребители на сайта на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационна форма и/или когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират подобна информация и при спазване на нормативно установения ред.

5.2 Novetika може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своя и на свои партньори).

IP адреси

IP адреси се използват от компютъра Ви всеки път, когато сте свързани с интернет. Вашият IP адрес е номер, който се използва в мрежата за идентификация на компютъра Ви. IP адресите са автоматично събирани от нашия уеб сървър като част от демографските и профилните данни, известни като „трафични данни“, за да може информацията от избрания от Вас сайт да Ви бъде изпратена. Novetika няма да използва Вашия IP адрес с цел достъп до Ваша лична информация.

Системна информация

Системната информация, която събираме като част от „трафичните данни“, включва време, тип на уеб браузъра, операционна система/платформа на Вашия компютър. Тази информация се изпраща автоматично от употребявания от Вас уеб браузър при свързване с даден сайт. Тя се използва от Novetika за установяване на широките демографски тенденции и може да бъде употребена за подобряване дизайна на нашия сайт и при избора на технология. Вие няма да бъдете лично идентифициран чрез тази информация.

Cookies/Бисквитки и как ги използваме?

Сайтът Novetika използва Cookies (бисквитки). Ако Потребител посети сайта и настройките на браузъра му са такива, че приемат Cookies, Novetika счита, че Потребителят приема да се използват Cookies. Използваме Cookies, за да улесним Потребителя в работата със сайта.

Cookies представляват малки файлове, които се записват на компютъра Ви в директория, указана от браузъра. При следващо посещение на сайта, браузърът прочита Cookies и предава информация на елемента или уебсайта, създал тези Cookies. Потребителят може да контролира и изключва Cookies от настройките на браузъра.

VI. Правила за публикуване на коментари

Коментари могат да се публикуват от Потребителя, без да е необходима регистрация в сайта. Всички коментари подлежат на одобряване от администратор на Novetika. Моля, изписвайте коментарите на български език. Администраторите на Novetika имат право да редактират коментарите с цел отстраняване на маловажни грешки, като се стремят да не променят смисъла на коментара.

Не се публикуват коментари съдържащи нецензурни изрази и думи, обиди, заплахи, нападки, порнографско съдържание, коментари, които насаждат расова и етническа омраза и омраза на верска основа, или които насаждат вражда. Не се публикуват коментари с рекламно съдържание, с линкове към страници с вируси и коментари, оприличени на спам.

VII. Промени

Novetika си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия за ползване на сайта Novetika.com по всяко време, като публикува тези промени в сайта и посочва дата на последната актуализация.

Потребителят е длъжен регулярно да проверява на страницата на сайта за нови версии на Общи условия за ползване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна актуализация: 5 октомври 2020 г.

Back to top button