Контакт

Новетика
София, България
+359887549495

Новетика е онлайн медия и не се списва от физически офис / редакция. 

Форма за контакт:

Моля, посочете URL на статията, при избор на "коментар относно статия", "позволение за публикуване" или "съдържание с авторско право"
Back to top button