Кой ще спечели изборите

100% вярна прогноза

Мненията, изразени в тази статия, принадлежат на автора и може да не съвпадат с позицията на Novetika.com

 

Питат радио Ереван: Кой печели
извънредните избори в България
през 2022 г.? От радиото веднага
отговарят: Машиниста ги печели.

Пак е есен и пак ще гласуваме. Отново със същите Машини, галено наричани сред народа „мадуровки“. Естествено, хаосът е пълен. Докладът за оценяване съответствието на тези машини още не беше готов два дни преди изборите, подобно на миналогодишния случай. Вероятно за да няма време за коментари (пак както миналата година).

А иначе подозренията за манипулации са големи.

Кой брои гласовете

Както е известно, фирмата „Сиела Норма“ беше определена с Решение на ЦИК №1324-НС, от 23 август 2022 г. за ИЗПЪЛНИТЕЛ по обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната… на 2 октомври 2022 г., за частичните избори…“, чрез процедура на договаряне без предварително обявление (т.е. без конкурс).

С други думи тя се явява оператор на машините за гласуване и главен изпълнител на изборния процес, „господар на изборите“ (администрацията на ЦИК в случая наподобява нещо като второстепенен разпоредител на данни).

В тази връзка интересни изявления направи на 7 септември 2022 г. Веселин Тодоров, изпълнителен директор на „Сиела Норма“:

„Пристигат няколко наши експерти от Съединените щати и от Панама утре, така че да могат да се направят доработки в софтуера на машините за вота“. (к.н.)

Той обясни, че вече са направени всички контакти с почти всички техници, които са около 3000 души, работещи в склада и в секциите (?).

„Машините са достатъчно и са профилактирани. Имаше 3-4 повредени машини от всичките 12 800. Няма проблеми с хардуера“, каза Тодоров.

Стана ясно също, че устройствата, на които ще се гласува на вота на 2 октомври (произведени от фирма „Смартматик“) ще са 11 700.

Това е важна информация, защото:

Първо не става ясно за какъв „софтуер“ се говори, след като софтуерът подлежи на сертифициране и фирмата изпълнител няма достъп до кодовете му (според нормативите!).

Второ, излиза че фирмата оператор винаги има достъп до машините (представляващи всъщност един компютър с периферни устройства: клавиатура, дисплей, печатащо устройство, външна флаш-памет и входно-изходни интерфейси) и до техните хардуерни блокове, което прави потенциално възможно инсталирането на произволен софтуер в тях.

А иначе, както е известно, фирмата „Сиела Норма“ е партньор със скандалната фирма „Смартматик“ от Венецуела (доставчик в България на машините за гласуване А4-517), печално известна по целия свят (и в частност във Венецуела и САЩ) с обвинения за изборни манипулации. За подробности виж тук.

Относно историята на фирмата и нейните деривати, както и свързаността ѝ с американски левичари, китайски капитали, както и с Джордж Сорос и глобалната му организация „Отворено общество“, виж пак там.

За международните скандали за изборни манипулации на „Смартматик“ и свързаната „Доминион“, виж също там.

Прехвърляне на отговорностите

Най-после, в последния ден преди деня за размисъл, на 30 септември 2022 г. прословутият „Доклад за оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал.3 от ИК и…“ е качен на сайта на МЕУ, заедно със съответното „Решение“.

Докладът в общи линии е копипейст на аналогичния Доклад за миналите избори през 2021 г., но е прецизиран по отношение ограничаване отговорността на съставителите и някои други подробности. Той е изготвен от най-опитните специалисти-технократи на трите нормативно определени ведомства: Министерство на електронното управление (МЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС), и се отнася до оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване (ТУМГ) с изискванията по чл.213, ал.3 от Изборния кодекс и с изискванията на техническата спецификация по обществена поръчка №04312-2022-0005.

Бележката

Всъщност основна цел на Доклада (и на Решението) е да прехвърли отговорността върху трети лица. Затова още в началото се прави важно уточнение, в смисъл, че Докладът се отнася само за предоставените от ЦИК образци за обследване (вече 6 броя, за разлика от 2021 г., когато бяха само 2 броя), но не и за останалите 12 794 (по-горе). виж с.2 от Решение и с.5 от Доклад.

В документите изрично се подчертава също, че в обхвата на удостоверяването не се включват дейности, които са задължение на, и се извършват от изборната администрация, а също и такива свързани с модификацията, актуализацията, параметризацията и инсталирането на софтуера. виж с. 2 от Решение и с.6 от Доклад.

Забележете, че посочените дейности на изборната администрация, за които става въпрос по-горе, са наблюдаеми и доказуеми, докато посочените дейности свързани със софтуера, особено инсталирането (всъщност дейности на Изпълнителя), са ненаблюдаеми и недоказуеми (виж по-долу за зловредния софтуер).

Още повече, че процедурата по инсталиране на сертифицирания софтуер в паметта на машините (с по две флаш-памети, общо над 25 000) никъде не е удостоверена нормативно и фактически не се контролира. (виж ИК, Раздел III. Машинно гласуване).

С други думи, какъв софтуер се инсталира в машините от тези хиляди техници, никой не знае, освен ТОЗИ, който ги управлява.

Подобно е и положението и с т.нар. „смарт карти“, които дават достъп до интерфейса на машините и евентуално могат да се използват за въвеждане на нерегламентирана информация. Генерират се по 5 карти за машина, т.е. общо над 60 000. Контролът върху този процес също никъде не е удостоверен нормативно.

Става ясно, че машинното гласуване не е пряко, както повелява чл.10 от Конституцията, защото машината и програмистът/техникът се явяват солидарно безконтролен посредник между гласоподавателите и изборната комисия.

За да се отърват от отговорности по посочените дейности, удостоверителите изискват от Изпълнителя по обществена поръчка №04312-2022-0005 (фирмата „Сиела Норма“, представена от Управителя, Веселин Тодоров Тодоров) да предостави декларация, с която същият декларира и гарантира пред Възложителя, в лицето на ЦИК, че всички останали в складовете ТУМГ са абсолютно идентични с шестте образци, предоставени за изпитване, включително и относно функционалност и програмни средства. Затова Декларацията представлява неразделна част от Решението (виж с.2). Документът обаче не беше публикуван на сайта на МЕУ.

С този гениален ход удостоверителите изцяло и необратимо прехвърлят всички отговорности по машинното отчитане на вота, върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, фирмата „Сиела Норма“, представена от Управителя, Веселин Тодоров Тодоров.

С други думи Докладът, а и самият процес на машинното отчитане на вота, а следователно и цялата изборна процедура, се крепят върху една бележка (наречена Декларация), подписана от едно лице – Веселин Тодоров Тодоров.

И какво излиза, уважаеми избиратели? Заменихме хартиеното гласуване, където законността на избора зависеше от хиляди лица: членове на СИК, ОИК, РИК и ЦИК, наблюдатели и застъпници на партиите, с машинно гласуване, където законноста на избора зависи фактически от едно лице.

В подробности по Доклада няма да се спираме. Той детайлно и точно удостоверява, че цялата документация относно ТУМГ, отговаря на всички изисквания, което се отнася (само) за шестте образци.
Иначе за всички е ясна верността на максимата, че не е важно КОИ гласуват, а КОЙ брои гласовете.

Зловреден софтуер

Разбира се, всички съмнения за манипулациите при машинното гласуване се свеждат до един единствен инструмент – зловредния софтуер. Това е софтуерът, който противозаконно преразпределя вота на избирателите в полза на определен кандидат/кандидати. Характерна особеност на съвременния зловреден софтуер, прилаган при изборни процедури е, че след като завърши своята дейност, той се самоунищожава без следа (например след приключване на изборния ден).

Що е зловреден софтуер, в контекста на машинното гласуване и как може да му се противодейства вижте тук.

Контролни разписки

Вижда се от посочените примери, че ключът за отговора на въпроса, как да се борим със зловредния софтуер, се крие в прословутите „контролни разписки“. На тази мисъл навеждаше и повсеместният рев от страна на „борците за промяна“ против проверката на контролните разписки на изборите през 2021 г. След тогавашните избори обаче ревът стихна. Не толкова, защото тия „борци“ спечелиха изборите, но и понеже се разбра, че заплахата от контролните разписки за разобличаване на манипулациите се оказа… кьорфишек.

Защото законодателят „мъдро“ беше взел мерки (в ИК) контролните разписки да се броят и да се вписват в протокол и… нищо. Никой не е задължен след това да ги обработва на ниво РИК и ЦИК. Ако се намерят желаещи частни лица, за ги обработват – моля, никой не може да им попречи. Единствено контролните разписки могат да послужат като доказателство само в съда, при оспорване на изборни резултати от страна на кандидати. Обаче едни ентусиасти се заеха през 2021 г. и провериха извадка от секционните протоколи в секция №244606022, 24 МИР, София, район Подуяне. Скандалът избухна, когато се разбра, че има разминаване между отчетените гласове между машинния Протокол и Приложение за преброените контролни разписки. Става въпрос само за една партия с бюлетина №25. За нея в машинния протокол има вписани с 80 гласа повече, отколкото са отчетени при преброяване на разписките. Естествено, не последва нищо…

На 22 ноември 2021 г. се появи съобщение за още два случая на подобно несъответствие между машинния протокол и контролните разписки. Това са две столични секции:

№234623006, където по контролни разписки резултатът на една конкретна партия е нула, но машинният протокол им дава 80 гласа.

Другата е №234608002, където срещу 25 контролни разписки за същата партия в машинния протокол са отчетени 85 гласа.

Съмненията

Възникват солидни съмнения, че се цели заблуда на обществото с технически и нормативни подробности, за да се прикрие евентуална манипулация. На тази мисъл навеждат действията по публикуването в последния момент на документите за сертификацията, със затъмнението относно контрола на процеса по инсталирането в машините на „сертифициран софтуер“ и по обслужването, непосредствено преди транспортирането на машините.

Естествено, подобна манипулация може да се извърши само и единствено чрез зловреден софтуер, който пък е възможно да бъде инсталиран в машините, евентуално само и единствено от техници на фирмата Изпълнител „Сиела Норма“.

Подозренията за готвена манипулация се засилват и от упорито налаганото в обществото мнение, че голяма група избиратели могат да вземат решение как да гласуват едва в последните часове преди изборите.

По този начин се внушава, че получаване на значителни разлики между социологичните проучвания и изборните резултати (както стана през 2021 г.), ще се дължи на такова решение в последния момент.

На този фон комични изглеждат опитите на администрацията да внушат доверие към процедурата, чрез демонстрация на изключителни мерки за сигурност по отношение на… машините. Запечатване, охраняеми складове, конвои, полиция… Смешно и жалко.

Все едно да демонстрираш свръх защитен банков сейф от дебела стомана със сложни ключалки… и да оставаш отзад една голяма дупка.

Или пък да вкараш вълка в кошарата и отвън да заключиш с голям катинар.

Факт е обаче, че техниците на фирмата Изпълнител имат неограничен достъп до машините, при пълната липса на контрол какво се инсталира в паметта им.

Но право да си кажем, такъв контрол е изключително трудно, почти невъзможно да се осъществи практически над толкова много хора… Възниква въпросът, кой ще контролира контрольорите?

Излиза, че честността на машинните избори в България се крепи единствено върху честността на няколко хиляди техници и по-точно, на ТОЗИ който ги управлява.

От всичко казано дотук, става ясно, че наскоро въведената форма на гласуване (чрез ТУМГ) е порочна, съмнителна и несигурна и колкото по-скоро се прекрати, толкова по-добре.

Неслучайно в Европа машинното гласуване отдавна беше отхвърлено. По въпроса виж по-долу Решението на германския Конституционен съд.

Въпросите

Оттук възникват някои генерални въпроси относно информационното затъмнение, в което са поставени мнозинството от българските избиратели. По-точно тези, които нямат специални компютърни или административни познания, както и информация за принципите и приложението на машинното гласуване по света:

1. Запознат ли е българският избирател с факта, че в Европа, при близо 500 милиона души население, НИКОЙ вече не гласува с машини, освен България (и един окръг край Брюксел от 4 милиона души)?

Гласуване с машина

2. Запознат ли е българският избирател с факта, че има Решение на германския Конституционен съд по въпроса за машинното гласуване, което стана причина за ликвидиране (буквално унищожаване) на машините в Германия, а после и в цяла Европа?

Там, между другото се казва:

Изпoлзвaнeтo нa мaшини зa глacyвaнe, ĸoитo зaпиcвaт пo eлeĸтpoнeн път глacoвeтe нa избиpaтeлитe и oпpeдeлят пo eлeĸтpoнeн път peзyлтaтa oт избopитe, oтгoвapя нa ĸoнcтитyциoннитe изиcĸвaния caмo тoгaвa, ĸoгaтo ocнoвнитe eтaпи нa избopния пpoцec и ycтaнoвявaнe нa peзyлтaтитe мoгaт дa бъдaт пpoвepeни нaдeжднo и бeз cпeциaлни пoзнaния.
Дoĸaтo пpи ĸoнвeнциoнaлнoтo глacyвaнe c бюлeтини мaнипyлaции или фaлшифиĸaции нa избopитe пpи дeйcтвaщитe paзпopeдби e възмoжнo caмo cъc знaчитeлни ycилия и пpи пpeвaнтивнo дeйcтвaщ мнoгo виcoĸ pиcĸ oт paзĸpивaнe, тo пpи мaшинитe зa глacyвaнe пpoгpaмни гpeшĸи в coфтyepa или цeлeнacoчeнa фaлшифиĸaция нa избopитe чpeз мaнипyлиpaнe нa coфтyepa ca тpyдни зa oтĸpивaнe.
(к. н.)

Вижте за сравнение, аналогичното решение на Българския КС (и неговите пороци) – Решение на КС №9 от 2 юли 2021 г. Основна теза на Българския КС е, че машинното гласуване давало законова гаранция… защото се провеждало „в контролирана среда“, като се базира на прословутия чл.213, ал.2 т.9, който гласи:

Електронната система се проектира, осъществява и поддържа по начин, който: …
9. гарантира, че всеки избирател подава само един глас за всеки вид избор и че всеки глас се съхранява и преброява само един път.

Видяхме обаче в раздел „Бележката“, че отговорността за осъществяване на изискванията по чл.213, ал.2 т.9 от ИК ловко се прехвърля от удостоверителите върху фирмата Изпълнител „Сиела Норма“, по-точно върху нейния управител.

С други думи наблюдаваме едно верижно прехвърляне на отговорностите:

КС – ИК – Доклад за удостоверение на съответствието – Изпълнител/управител фирма „Сиела-Норма“.

И както отбелязахме по-горе, единственият гарант за честността на изборите остава едно лице, управителят на фирма „Сиела Норма“!

На неговата честност се крепи честността на изборите. Факт неоспорим!

3. Запознат ли е българският избирател с факта, че в общественото пространство се появиха сведения за свързаности на управителя на фирма „Сиела Норма“ с лица от политически партии и с бивш финансов министър?

Кой ще спечели изборите

Сакрален въпрос. Дали пък да не повярваме на митичното радио Ереван (виж началото), че ще ги спечели Машиниста (който и да е той). Не дай Боже!

Най-добре би било да се отървем завинаги от машините (и от Машиниста), както направи цяла Европа.

Мненията, изразени в тази статия, принадлежат на автора и може да не съвпадат с позицията на Novetika.com

 

Александър Тацов

е по специалност инженер. Работил е в Технически университет - София, а понастоящем в частния технологичен бизнес. От години се занимава с изследвания в областта на политическото, научното и идейното обществено развитие, в обхвата на писаната история.

1 коментар

  1. 02.10.2022.
    КРАЙНО ЛЕСНО Е, ДА БЪДЕ ПОГАЗЕНА – ПО ЗАКОН – ВСЯКА ЕДНА КОНСТИТУЦИЯ. ОСВЕН, АКО НЕ Е ЗАВЕЩАНА ОТ ДЕДИТЕ. КОЕТО ОЗНАЧАВА – ПРОВЕРЕНА ОТ ВРЕМЕТО НА ВРЕМЕНАТА. ДНЕС СЛУЧАЯТ -ЗА ВТОРИ ПЪТ – НЕ Е ТАКЪВ. АМЕН . . .
    By Hemy

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Свързани статии

Back to top button