Любомир Талев: За ефективността на съдилищата, електронните призовки и съпротивата срещу съдебни реформи

България не изостава от Румъния в областта на правото, твърди младият юрист и кандидат за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС в София

Как да се повиши ефективноста на родните съдилища, за да се ускори правосъдието, да се намалят обжалванията и целият процес да е по-удобен за гражданите и бизнеса? Назад ли сме от Румъния по съдебна реформа? И как да се справим със съпротивата в магистратските среди срещу промяна на правосъдната система?

По тези горещи въпроси разговаряхме с Любомир Талев, магистър по право на СУ и по конкурентно право на City University London; доктор по конституционно право на СУ и специализант по право на САЩ в George Washington University. Талев е също кандидат за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС в 24 МИР София, включващ столичните райони Възраждане, Изгрев, Оборище, Подуене, Сердика, Средец, Слатина и Кремиковци, под номер 9 в листата.

Новетика: Румъния е по-напреднала в съдебната реформа от България. С какво е различна тяхната съдебна система?

Любомир Талев: Не приемам внушението, което беше на мода в средите на „Демократична България” и подкрепящите ги медии, че северната ни съседка е по-напреднала от нас в съдебната реформа. Безпристрастните факти показват точно обратното.

Съгласно заключението на Европейската комисия в мониторинговия доклад от 22 октомври 2019 г., „извършеният от България напредък по линия на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС“, като след приемането на този доклад следващи доклади по МСП не са правени. Това се дължи на редицата конституционни и законови изменения, приети по време на трите правителства на ГЕРБ: разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съдийска и прокурорска колегия, въвеждането на преки избори за членовете на ВСС от магистратската квота на принципа „един магистрат – един глас”, приемането на сега действащия антикорупционен закон и т.н. Редно е да се отбележи, че по отношение на Румъния подобно заключение липсва.

Също така правителствата на ГЕРБ разработиха и приеха основните стратегически документи:

– Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (приета от Министерския съвет през 2014 г. и актуализирана през 2016 г.);
– Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (приета от Министерски съвет през 2019 г.);
– проект на нова Концепция за наказателна политика (през 2020 г.) и други.

Новетика: Как да се създаде конкуренция между съдиите, за да се повиши качеството на работата им (по-бързо правораздаване, по-малко шансове за обжалване)?

Любомир Талев: Тази цел може и ще бъде постигната с помощта на редица мерки, залегнали в предизборната програма на ПП ГЕРБ. Към тях спадат:

– въвеждане на работещ механизъм за спазване на сроковете от страна на съда;
– установяване на принцип за насрочване на заседание след размяната на книжа;
– скъсяване на интервалите между заседанията;
– скъсяване на интервалите за насрочване на производствата пред въззивните и касационни съдилища;
– въвеждане на служебно събиране от съда на административни документи, като данъчна оценка, схема/скица за имот, удостоверения при спорове за собственост и други;
– служебно изпращане за вписване на исковата молба от съда в Агенцията по вписванията;
– допълнителни инвестиции в Института по правосъдие с цел гарантиране на най-високо ниво на подготовка на съдии, прокурори, следователи и юрисконсулти;
– съдействие за въвеждане на атестационни механизми на базата на най-добрите европейски практики;
– анализ и евентуално оптимизиране на законодателството и на практиката по тълкуване на правните норми;
– мерки за равномерна натовареност на съдиите и на съдилищата.

Новетика: Кога дела от един регион ще могат да се разпределят към по-малко натоварен съд в друг регион?

Любомир Талев: Както бе посочено в отговора на предходния въпрос, постигането на равномерна натовареност на съдиите и на съдилищата в сътрудничество с ВСС ще бъде един от основните приоритети на ГЕРБ за новия четиригодишен управленски мандат.

Новетика: Как съдиите да бъдат задължение да използват видеовръзка, вместо да викат на живо свидетели, които трябва да пропътуват над 300 км за обикновено дело? Особено когато се оказва, че пътуването е било напразно заради неявяване на другата страна.

Любомир Талев: Именно при управлението на ГЕРБ бяха приети измененията в Закона за съдебната власт (2016 г.) и процесуалните закони (2019-2020 г.), които съдържат основата за извършване на процесуални действия по електронен път и за използване на видеоконференциите в процеса.

В предизборната програма на ПП ГЕРБ е залегнало осигуряване на финансови и инфраструктурни предпоставки за функциониране на работещо електронното правосъдие с цел до края на 2023 г. да приключи процесът по достъп до правосъдие по електронен път, в т.ч.:

– завеждане на дела онлайн, дистанционен достъп до книжата по делото и други процесуални действия;
– дистанционни методи за комуникация и видеоконферентни връзки, включително виртуално изслушване на свидетели и други;
– ефективното практическо приложение на законодателните актове в областта на трансграничното съдебно сътрудничество;
– осигуряване на трансгранична комуникация чрез интегриране на системата eCODEX и имплементиране на Регламент (ЕС) 2022/850 относно компютъризирана система за трансграничен електронен обмен на данни в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси; използване на е-CODEX като платформа за гарантиране на оперативна съвместимост и сигурност на националната IT система;
– имплементиране на Регламент (ЕС) 2022/1784 на ЕС за събиране на доказателства и връчване на документи по граждански и търговски дела.

Новетика: Адресните регистрации у нас не съответстват на адреса на пребиваването. Как да се подобри връчването на призовки? Обмисляте ли електронно връчване?

Любомир Талев: Както бе посочено в отговора на предходния въпрос, в предизборната програма на ПП ГЕРБ е залегнало извършването на всички процесуални действия, в това число и връчването на призовки, по електронен път, до края на 2023 г.

Новетика: Как ще преодолеете натиска от съдебните лобита да не се правят реформи?

Любомир Талев: Не смятам, че професионалистите в съдебната система не желаят провеждането на реформи. Важният въпрос тук е какви реформи трябва да се провеждат и в чий интерес да са те. Както е посочено и в предизборната ни програма, за нас от ГЕРБ „съдебна реформа“ не означава да бъдат удовлетворявани истеричните прищевки, случайните хрумвания и кадровите амбиции на шепа хора. За нас съдебната реформа трябва да:

– отговаря на очакванията на гражданите;
– отчита забележките на българския бизнес и чуждестранните инвеститори;
– отчита препоръките и съветите на самата правораздавателна система, в чиято почтеност, добронамереност и държавнически разум ние вярваме;
– съобразява препоръките на Венецианската комисия и на Европейската комисия.

Затова реформите в сферата на правораздаването могат и ще бъдат продължени от ГЕРБ.

Кремена Крумова

е главен редактор на Novetika.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Свързани статии

Back to top button